Holland Jikiden Kan
ZNKR Iaido & Muso Jikiden Eishin Ryu Iaido


Home
Z.N.K.R. Kata
Koryu Kata
Leraren
Uitrusting
Video
Foto

Exameneisen Nederlandse Kendo Renmei


ikkyu
Vijf ZNKR-kata naar eigen keuze (maar in de correcte volgorde).
shodan
-Vijf shiteiwaza (verplichte kata, die op de dag zelf worden bekendgemaakt) uit de ZNKR-kata
-Schriftelijk examen.
nidan
-Vijf shiteiwaza uit de ZNKR-kata
-Schriftelijk examen.
sandan
-Vijf shiteiwaza uit de ZNKR-kata
-Schriftelijk examen.
yondan
-Twee kata (vrije keus) uit de koryu die de examinant beoefent, gevolgd door drie shiteiwaza uit de ZNKR-kata (in sommige landen is dat één koryu-kata, gevolgd door vier shiteiwaza)
-Schriftelijk examen.
godan
-Twee kata (vrije keus) uit de koryu die de examinant beoefent, gevolgd door drie shiteiwaza uit de ZNKR-kata
-Schriftelijk examen.
rokudan en nanadan
-Twee kata (vrije keus) uit de koryu die de examinant beoefent, gevolgd door drie shiteiwaza uit de ZNKR-kata
-Schriftelijk examen.
hachidan
-Twee kata (vrije keus) uit de koryu die de examinant beoefent, gevolgd door drie shiteiwaza uit de ZNKR-kata
-Essay

Beoordelingscriteria
De ZNKR-kata, inclusief aandachtspunten, staan beschreven in het boekje ‘Zen Nippon Kendo Renmei Iai. English Version Manual’ (Tokyo, maart 2004). Het kan besteld worden via de website van de ZNKR.

De onderstaande beoordelingscriteria zijn meer algemeen van aard.
ikkyu t/m sandan
1.Gepaste chakuso (manier van kleden) en saho (etiquette)
2.Correcte nukitsuke en kiritsuke
3.Correcte (hoek van) chiburi
4.Correcte noto

yondan – godan
De volgende punten naast die voor shodan t/m sandan:
1.Kalmte
2.Metsuke (manier van kijken)
3.Geestkracht
4.Ki-ken-tai-ichi (geest, zwaard en lichaam in harmonie)

rokudan t/m hachidan
Naast de punten t/m godan, worden de volgende punten beoordeeld in de jitsugi (praktijkexamens) voor rokudan tot en met hachidan. Het eindoordeel wordt bepaald op basis van het geheel.
1.Riai (logica, rationele uitvoering)
2.Eigen kenmerkende stijl en waardigheid van de deelnemer
Kandidaten vanaf 2e Dan : vergeet je gele registratie kaart niet!!!!!!!

Overige Informatie
•Leeftijdeisen en examengelden;
•Algemene voorwaarden voor deelname NKR examen.
Naast de per discipline genoemde punten dienen deelnemers aan NKR-examens te voldoen aan de volgende eisen:

Deelname aan drie of meer centrale trainingen, wedstrijden of (ZNKR-jodo/iaido-)seminars in de twaalf maanden voorafgaand aan het examen. Een toernooi op de dag van het examen telt daarbij ook mee.

1.Geen contributieachterstand
2.Minimumleeftijd:
◦ikkyu: 12 jaar
◦shodan: 14 jaar
◦hachidan: 45 jaar
3.Minimum-wachttijd tussen examens:
◦shodan: drie maanden na ikkyu
◦nidan: één jaar na shodan
◦sandan: twee jaar na nidan
◦yondan: drie jaar na sandan
◦godan: vier jaar na yondan
◦rokudan: vijf jaar na godan
◦nanadan: zes jaar na rokudan
Examens in het buitenland of bij Europese kampioenschappen
NKR-leden die examen willen doen in het buitenland, moeten vooraf schriftelijke toestemming vragen van hun voorzitter. Dit is een internationale regel (artikel 07.01 van de IKF-statuten). Op deze manier worden de voorwaarden van wachttijd en lidmaatschap van een erkende organisatie gecontroleerd.

De regel geldt ook voor examens tijdens Europese kampioenschappen, zelfs als die in Nederland worden gehouden, aangezien die examens dan worden georganiseerd door de EKF zelf.

In beide gevallen moet je dus contact opnemen met Hein Odinot. Dat moet schriftelijk, UITERLIJK drie weken voor het examen. Stuur een kopie van je meest recente diploma mee en vermeld in je brief je huidige adres, telefoon en eventueel e-mailadres. Het adres van Hein is Noten-bogerd 17, 3343 BG Hendrik-Ido-Ambacht.

Hein zal (laten) controleren of je voldoet aan de voorwaarden. Daarna valt de schriftelijke verklaring snel in je brievenbus.

Een tip: niet alle examencommissies hebben hun zaakjes even goed op orde. Als je gevraagd wordt om de verklaring van Hein van tevoren op te sturen, neem dan een kopie mee naar het examen, evenals een kopie van je meest recente diploma.

Uiteraard moet je ook altijd je gele kaart meenemen naar het examen. Op deze kaart worden je gehaalde examens aangetekend. Je krijgt hem doorgaans na het ikkyu-examen uitgereikt.